UMAMI Project wijk Muide Meulestede Afrikalaan

Onder de naam Umami – voor Muide Meulestede Afrikalaan, wordt in eerste instantie een 2 jarig gezondheidsprogramma opgesteld, met als doel, mensen te sensibiliseren voor :

  • Meer bewegen
  • Gezonder leven door gezondere voeding
  • Creëeren van een aangename omgeving

Bewustwording van een gelukkig leven door concrete acties omtrent het drieluik ‘Sport – voeding – ruimtelijke ordening’ opdat na 2 jaar Umami kan uitgroeien tot duurzame verandering van de wijk,

Een betere en gezondere wijk zorgt voor meer dynamiek, energie, levenskwaliteit. Het item is al een HOT onderwerp, door de stijgende bewustwording van velen, maar nu met Corona, een ideaal moment om ook voor de wijk Muide Meulestede Afrikalaan te werken naar een gezondere wijk!

VZW Etage Tropical, erkende sportclub met bijkomende erkenning voor G-sport en jeugd, steekt samen de koppen bijeen met andere lokale sportclubs, Vzw’s, organisaties, buurtbewoners, vrijwilligers en vrienden, om te streven naar volgende concretere invulling :

Luik 1: Meer SPORT en groter Sportaanbod in de wijk

Opmaak van een helder en transparant plan waarbij

a. het huidig sportaanbod in de wijk wordt in kaart gezet, wat is er al? waar? voor wie?

b. het toekomstig sportaanbod evalueren en vastleggen met de lokale sportinstanties – aanbod verruimen voor jeugd, senioren, mensen met beperking, sociale achterstand

c. inclusief werken rond een gediversifieerd sportaanbod met verschillende culturen o.a dansworkshops met als hoofddoel om te verenigen en mensen samen te brengen

d. proeven van sport door kennismaking met de verschillende sportclubs: voetbal, fietsen, lopen, worstelen, yoga, dans …
Sport en Religie. De impact van religie op Sport of is Sport een religie?

e. uitwerking van diverse sportparcours doorheen de wijk
Creatie van een stilteplek

f. sport en milieu door gezonde voeding aan te bieden, milieubewustwording in navolging van de vereiste criteria omtrent sport en milieu uitgeschreven door de stad Gent

g. sport en kwetsbaarheid: mensen met mentale of fysieke beperking, senioren die slecht te been zijn, psychologische problemen, omgaan met depressie en sport in de wijk, autisme, financiële problemen, gezondheidsproblemen, chronische ziekten

h. sportmomenten voor de hele wijk
Onderzoek en projectuitwerking voor het ruimtelijk aanbod, waar bevinden zich sportinfrastructuren? Wat kan je waar vinden? en hoe kunnen deze in de wijk worden ingezet voor meer sport in de wijk.

Daarnaast gaat de VZW voor de 2de ronde in dialoog met de andere projecten waarbij een gezamenlijk plan, aansluiting kan worden naar voor geschoven omtrent – gezonde voeding en sociale binding, – ruimtelijke ordening en groen, Voor Luik 2 & 3

Luik 2: Voeding

Luik 3: Ruimtelijke ordening

Umami – of de 5de smaak als sociaal initiatief gedragen door de mensen van de wijk voor de mensen van de wijk

Iedereen van harte welkom!

Heb je zelf een reuzeidee omtrent deze onderwerpen? Wil je graag meewerken of een helpende handje zijn tot verbetering van de wijk? Wil je graag aansluiten bij ons project? Joepie van harte welkom!

Sympathie voor dit project kan je uiten door een duimpje!

https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/umami-voor-muide-meulestede-afrikalaan

VZW Etage Tropical heeft zijn hoofdzetel op de Port Arthurlaan 33, dat sinds 1969 eigendom is van de Fam. Van Moerkerke, met zijn 17 medewerkers en vrijwilligers wonende en niet wonende in de wijk Muide Meulestede Afrikalaan is het een erkende sportclub sinds 2010, dat zich specialiseerde in danssport, en dat erkend is door de Stad Gent, Oostende, Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sport Vlaanderen en de EU.