Michèle’s Blog – Aflevering 8 – Corona, Umami en een progressief Sportdossier

MICHÈLE’S BLOG

Corona, Umami en een progressief Sportdossier

12 maart 2021 moest alles dicht. Aanvankelijk kwamen de 3 daaropvolgende lockdown weken als een verademing. Ik gaf namelijk 6 avonden in de week les en ik zat er echt door. Dus net zoals iedereen dachten wij ook: eventjes extra drie weekjes verpozen. Drie weken werden voor onze dansschool en de andere mensen uit onze sector 16 maanden.

Je zou dan denken wat heb je met al die tijd gedaan?

Misschien tot ieders verbazing kwam ik ook in die 16 maanden, tijd en handen, tekort om alles wat nog op de to-do lijst stond aan te pakken en af te werken.

Toegegeven, enkele zaken zijn nu netjes opgeruimd, zijn afgewerkt en geclasseerd. Maar we hebben nog wel het één en ander af te werken.

Je kan je de vraag stellen aan wat?

Wel om één of andere reden trek ik altijd nieuwe dingen naar mij toe. Nieuwe uitdagingen zijn voor mij levensnoodzakelijk.

Toen Martine Charlier van Buurtdinner dan ook over het burgerbudget voor de wijk Muide Meulestede Afrikalaan begon te praten, was ik in Corona tijd wel geïnteresseerd in hoe de stad Gent, zijn burgers aan het woord wenste te laten.

Het schijnbare idee achter burgerbudget en wijkparticipatie is dat je als onderdeel van de wijk mede de wijk kan vormen en kneden naar wat volgens jou en je mede-wijkers belangrijk is voor je omgeving.

Dus besloten Ellen en ik om wat onderzoek te gaan doen over de sport en het sportgebeuren in de wijk Muide Meulestede Afrikalaan en dat te koppelen aan gezonde voeding.

Wat we niet hadden verwacht was dat het werkje dat we eventjes gingen bekijken uiteindelijk een fulltime job werd van 6 maand met 2 personen.

Maar we waren nu al zover en passievol werkten we er vlijtig aan door.

Voor eerst heeft dat dossier iets heel belangrijks meegebracht. In de eerste plaats mijn relatie ten overstaan van Ellen. Ook al kende ik Ellen van binnen en buiten voor het Umami dossier en zij mij al evengoed de samenwerking op zich was voor ons een uitermate intellectueel genot.

Wat mij bovenal pleziert is dat ik het gevoel heb dat ik nu bij haar mijn strepen heb verdient. Ze geeft mij het absolute vertrouwen en veegde daardoor prompt twijfels van anderen van de baan door mee te stappen in het bestuur van Etage Tropical.

Ellen is dan ook de enige die mij dingen kan afdwingen. Enkel Ellen kan dat, als enige op de planeet. Als Ellen zegt, Michèle je moet dat nu doen! Dan doe ik dat onmiddellijk. De reden: ze werkt even hard als ik, soms meer, ze is uitermate snel en intelligent, respectvol naar alles en iedereen en ze is zich bewust maar bovenal verwelkomt mijn soms zeer dominante trekjes. Ze begrijpt dat het been stijf houden moet, wil je iets veranderen of betekenen in het maatschappelijk landschap.

Daarnaast weet ik ook van haar wat ze graag heeft en wat ze niet graag heeft. Wanneer ik haar kan inzetten voor Etage en wanneer haar met rust te laten, wanneer ik nog eventjes een duwtje mag geven en wanneer te stoppen, kortom ik ken Ellen door en door.

Ik denk dat het liefde is, nee ik weet het zeker: het is wederzijds respect en het voelt telkens als thuiskomen. Ik beschouw Ellen nu dan ook als familie.

Het tweede belangrijke aan het dossier was dat ik mijn kennis over de wijk Muide Meulestede Afrikalaan zelf heb kunnen bundelen en samenvatten. Soms is iets op papier zetten interessant omdat het je een overzicht geeft. Wat weet ik en wat weet ik nog niet?

Het derde belangrijkste aan het dossier is uiteraard het dossier zelf. Het is een eerste stap naar werken voor… werken naar…. aanpassen en verbeteren, de noden kenbaar maken, de wensen benadrukken.

Voorlopig wensen wij niet teveel politiek uit te wijdden over de volledige aanpak van het wijkbudget en het burgeriniatief. Echter lieten we duidelijk verstaan bij de Gentse politiek dat we met dit dossier zaken hebben onderzocht en dat er noden aan het licht zijn gekomen die belangrijk zijn voor de toekomst van onze wijk, voor de stad en voor Vlaanderen.

Sporteconomie, sportmanagment, sportmarketing zullen alsmaar belangrijker worden in de toekomst. Als erkende sportclub voor 3 grote steden, Gent, Oostende en Brussel, wensen wij dan ook als pioniers en vaandeldragers inzetten op meer sport voor de wijk Muide Meulestede Afrikalaan, met zeer specifieke doelstellingen en met specifieke inzet en acties.

In het verleden kreeg ik vaak te horen, Michèle zet je ideëen eens op papier. Dan ging ik enthousiast aan het werk en werkte uren en uren door met de overtuiging dat ik daardoor dingen kon kenbaar maken en realiseren. Vaak moest ik dan met verdriet toezien hoe mijn ideëen werden overgenomen vanuit diezelfde dossiers maar dan voor eigen gemeentes, steden, personeel, zaken, organisaties…. De ideëen die zijn altijd welkom, ….

Maar nu kan het anders! Leve de nieuwe media en digitale wereld! Ons dossier werd openbaar gemaakt via de Stad Gent en om ons ervan te verzekeren dat de inhoud niet doorsijpelt en verdwijnt naar onbenulligheden, nodeloze kosten en budgetten en tijdsverlies, besloten we dus met VZW Etage Tropical om het Umami dossier ook op onze website te plaatsen.

De doelstelling is duidelijk: Tesla is door de digitalisering nu sneller aan het woord: laat iedereen er van genieten, lessen uit trekken en laten we samen dingen ontplooien.

Het verheugt ons daarom dat de toon is gezet en dat we op 19 november met buurtwerk, buurtsport, wijkregie en Sportdienst van Gent gaan samen zitten om te kijken hoe we allen samen het dossier tot leven kunnen brengen.

Van mijn kant uit is iedereen uit de wijk altijd welkom om zijn of haar ideëen met me te bespreken, in kaart te brengen, noden te melden, waarbij ik mij als veldwerker garant stel voor een beetje “Jean D’Arc achtige toestanden”.

Veel plezier alvast met de eerste noot op de toonladder: het inlezen van het “Umami-dossier” .