UMAMI Project wijk Muide Meulestede Afrikalaan

De doelstelling van het “Umami” programma is een algemeen gezondheidsprogramma dat “sociale inclusie” bevordert voor de wijk Muide Meulestede Afrikalaan en dit door lokale expertise en kennis van mensen van de wijk.

Sociale exlusie heeft vele gezichten: armoede, minderheids groepen, huidskleur, gender, achtergrond, onderwijs en religie. Meestal komt deze exlusie door vooroordelen gebaseerd op sociale steriotypen. Aanvaarding en begrijpen zijn de basis voor een betere communicatie en kwaliteitsvol leven van een volledige communiteit. Sociale cohesie staat in ons Umami programma op kop, waarbij voeding en beweging de lijm zijn om mensen met elkaar verbinden.

In dat opzicht zijn “sport en beweging” maar ook de primaire behoefte eten deuropeners voor alle mensen, en verwelkomt het iedereen en vele sportatleten of organisaties, sportprestaties gebruiken hun naam als deuropener voor debat over sociale verschillen, maar ook om aan te tonen wie ze zijn en voor wat ze staan. Dit zelfde principe vind je ook terug voor voeding. “Vertical Farming” is al een ingeburgerd begrip geworden in Europese hedendaagse en toekomstvisies, “Nieuw eten, gezond eten staat voorop” want mensen worden zich meer en meer bewust van “de kracht van het eigen lichaam”. Daarnaast mogen we stellen dat eten mensen samen brengt en verbindt op zeer essentiële manieren. Soraya: “De missie van Food4theSoul & VeroBo in samenwerking met het UMAMI project is om de mensen in de wijk te sensibiliseren rond lekker eten en een gezonde voeding- en leefstijl aan de hand van simpele tips en tricks, uitleg & doe- en genietmomenten. “

Het DNA van Muide Meulestede Afrikalaan is heel bijzonder in Gent voor wat betreft diversiteit en integratie, het is een bijzondere plek door de grote multiculturele verschillen en de grote sociale klasseverschillen in de wijk. Maar het is ook een wijk waar basisleggers, kunstenaars, innovatievelingen, bewustmakers verblijven. Door het versnipperd landschap van MMA, ontstaan basisideëen, dat vaak wordt opgenomen of overgenomen door grotere instanties, bedrijven, organisaties. De honing van Gent vind je in onze wijk. Dit project dient voor de basis van de wijk. Letterlijk “de mens in de straat”, wij! Wij wensen met dit project het eigen immuniteitssysteem van de wijk aan te pakken, waarbij we lokaal mensen gaan versterken!

Het samenbrengen, verenigen door een 2 jarig gezondheidsprogramma dat iedereen aanbelangt, heeft als doel, mensen te sensibiliseren voor een gezonder leven door:

 1. meer te bewegen
 2. een gezondere voeding
 3. ecologisch verantwoorde communicatie in de wijk

Met als hoop om mensen bewust te maken van een gezond en kwaliteitsvol leven, dat duurzaam kan worden ontwikkeld binnen de wijk, het hele jaar door (winter, zomer, buiten en wanneer het opnieuw kan binnen)

VZW Etage Tropical, erkende sportclub met bijkomende erkenning voor G-sport en jeugd, steekt samen de koppen bijeen met andere lokale sportclubs (vzw Oba Guiné, worstelclub MMA, …) organisaties (nieuw en bestaande, Turkse, Albaneese, Pakistaanse …., nieuwkomers in de nieuwbouwprojecten) buurtbewoners ( vrijwilligers en vrienden, Soraya, Ellen, Laure, Martine, Erwin, Rik, Manuel, Dirk, Jeannine, Benjamin, Femke, Ibrahim, Marika, Mohammed, Caroline, Jaïr, Nathalie, Melissa) Foodforthesoul en VeroBo Korte Keten Marketier, Gent Solidair, Muide Solidair, Boei, Transformelle enz. … om te streven naar deze sociale cohesie.

Anekdote: VZW Etage Tropical hoort voor wat dans betreft tot de grondleggers van de Kizomba in België. Deze afrikaanse tango, dat zo’n 15 jaar geleden voor het eerst kwam overgewaaid, is één van de populairste nieuwe dansen in Europa. Door de basis, het aan de wieg staan van de verspreiding van deze wondermooie dans, mag Etage Tropical stellen dat ondanks onze blanke kleur, kizomba wordt voornamelijk eigen gemaakt door de afrikaanse gemeenschap, we grote invloed hebben in het huidig Kizombalandschap en aanvaard worden als trendsetters in het milieu. Het vertalen in vlaamse en nederlandstalige uitlopers van deze dans, en mensen kennis laten maken, zorgde ervoor dat we belangrijke influencers werden in de sector.

Verbindingsmechanismen kunnen enkel ontstaan in wijken zoals MMA waar de sociale en culturele verschillen zo groot zijn; een prachtige mozaïek, waarbij projecten als deze broodnodig zijn, om MMA te voorzien van vers zuurstof.

Geconcretiseerde ideëen die nu op tafel liggen:

 1. De beweegroute met events op basis van de wandelroute van Muide Meulestede Morgen, waarbij we meegaan met de 4 seizoenen en mensen zullen overtuigen van beweeg (lopen, fiesten, wandelen, dansen, gymnastiek,…) en gezond eten met buiten of online koken en verrijkende workshops omtrent gezonde voeding, op de leuke plekken aan het water.Nathalie: “wij willen graag met Oba Guiné een jaarlijkse beweegdag organiseren met de lokale sportclubs. Een doorschijfsysteem met verschillende activiteiten die de sportclubs aanbieden.”
 2. De “Umami” beweegkaart naar sportmodel en de “Umami” kaart voor kookworkshops, of een combinatie van beiden.
 3. Motorische ontwikkeling van de de kinderen tussen 0 en 3 jaar, we zetten in op de allerkleinsten met een uitgebreid beweegprogramma ter bevordering van motoriek en groeiontwikkeling. Ellen: “De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste zes maanden. Door veel en gevarieerd te bewegen leert een kind vele bewegingen onder de knie te krijgen. Hierdoor lijkt het ons aangewezen om de ontwikkeling en gezondheid van jonge kinderen, in het project te includeren.” 
 4. Verdeling en/of verkoop van de “Umami” gezondheidssappen en de “Umami” fruitpapjes.
 5. Kennismaking met de diversiteit in de Lübbecksite, door uitwisseling van sociale beweeg en eetgewoontes. Onderzoek naar de functie van post-mobiel wonen, woon -en werk en de samenvloeiing met de omgeving door ons gezondheidsprogramma.
 6. Een koop een gezonde BBQ namiddag voor je buur.
 7. Kookworkshops omtrent gezonde voeding, met aandacht voor mensen met gezondheidsproblemen: diabetis, infectieziekten, HIV, kankers en debatmomenten met aandacht voor ziektes door het verwelkomen van gastsprekers, sporters en foodies.
 8. Klassiek ballet voor de allerkleinsten, G-Salsa voor mensen met mentale, psychische of fysieke beperking, Yoga voor senioren. Michèle: “Ik dans om mijn ziel te bevrijden, om mijn eeuwige honger naar leven te bevredigen, om bij jou te zijn.”
 9. Jeugd showteam MMA om uit te pakken op de vele wijkmomenten waarop mensen samen komen “nieuwjaarreceptie, buurtfeesten, dekenijfeesten…. en oefenmomenten in de Melopee.
 10. Ondersteunen en motiveren van talentvolle sporters in de wijk.
 11. Naast Sport en voeding willen we inzetten op ruimtelijke communicatie, met een gevoel voor ecologische vernieuwing door een duidelijk digitaal platform, wij zijn vertrouwd met het digitale tijdperk, de uitdagingen waar we nu voor staan met Covid-19, het bereiken van mensen, het overbrengen van een boodschap. Sociale media wordt door iedereen gebruikt, het woord, den babbel op de straat zit heel vaak tegenwoordig in de telefoons. Jeugd communiceert sneller met Whatsapp, Snapchat, Tiktok dan face to face. Met een zeer sterk digitaal platform beantwoorden we ook aan de Europese vereisten voor o.a. “Nieuwe sport informatie”. Wij wensen met de lokale papiergebruikers, hierbij naar oplossingen zoeken naar het nu nog steeds te veel en overmatig gebruik van papier, flyers, boekjes, bladjes, briefjes in onze wijk. Mensen worden gewoon overspoelt met papier waar ze niet naar kijken, met sociale media zijn er geen culturele verschillen, taalbarrières, leeftijdsbarrières, sociale klassebarrières. Het Gezondheidsplatform “Transformelle” zorgde voor onze eerste “Avatar” in de wijk, zijn naam is Hiro en hij is half Spaans / Gents van Meulestede en hij is onze “porte parole” voor jong en oud.

Enkele aandachtspunten:

Gebruik van sociale tarieven en uitpas door de erkende sportclubs waardoor de sportclubs zelf ook hun steentje zullen bijdragen.

Bert KGS: “Zo toonde de daklozentelling van recent aan dat er in Gent een bijzonder grote hoeveelheid mensen onder deze doelgroep zijn die geen verblijfsrecht hebben(1). Hierdoor kunnen zij geen beroep doen op de sociale restaurants of enerlei voordeel van de ‘Uitpas’ of dergelijke meer. Bovendien leeft er bij zeer veel mensen nog steeds een gevoel van schaamte of schroom wanneer het over de sociale restaurants gaat. Als laatste moeten we opmerken dat een grote groep mensen op Gents grondgebied simpelweg geen centen heeft om het minimumtarief van 3 euro te kunnen betalen.”

Groen licht voor het gebruik van in en outdoor locaties: Wandelroute Muide Meulestede Morgen, Meulestee Markt, De Melopee (ankerpunt voor Umami), Buurtloods, Etage Tropical, Boei, ….

Door de buiten beweegsessies (en/of indoor activiteiten na Covid) zoals de wandelingen, het lopen, de sportbeleving hunkeren we opnieuw om mensen met een babbel op de ouderwetse manier met elkaar in contact brengen.

Heb je zelf een reuzeidee (ben je van de wijk of heb je een verbintenis met de wijk) omtrent deze onderwerpen? Wil je graag meewerken of een helpende handje zijn tot verbetering van de wijk? Wil je graag aansluiten bij ons project? Joepie van harte welkom en wordt zelf een puzzelstukje binnen ons ambitieuze project, … door onze co-relatie met de verschillende organisaties willen we aantonen dat het nieuwe MMA en het oude MMA hand in hand gaan en dat we iedereen meenemen en uitnodigen tot het leggen van een grote puzzel omtrent een algemeen belang dat versterken van het immuniteitssysteem inhoud.

Sympathie voor dit project kan je uiten door een duimpje! De toekomst van de wereld begint in je buurt!

VZW Etage Tropical is gevestigd op de Port Arthurlaan 33, dat sinds 1969 eigendom is van de Fam. Van Moerkerke, met zijn 17 medewerkers en vrijwilligers wonende en niet wonende in de wijk Muide Meulestede Afrikalaan is het een erkende sportclub sinds 2010, dat zich specialiseerd in danssport, en dat erkend is door de Stad Gent, Oostende, Brussel, de Vlaamse gemeenschapscommissie, Sport Vlaanderen en de EU. www.etagetropical.be

VZW Etage Tropical heeft zijn hoofdzetel op de Port Arthurlaan 33, dat sinds 1969 eigendom is van de Fam. Van Moerkerke, met zijn 17 medewerkers en vrijwilligers wonende en niet wonende in de wijk Muide Meulestede Afrikalaan is het een erkende sportclub sinds 2010, dat zich specialiseerde in danssport, en dat erkend is door de Stad Gent, Oostende, Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sport Vlaanderen en de EU.